Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Văn Trỗi

Phó Hiệu trưởng

Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái

Điện thoại riêng: 0962164732

Đoàn Cảnh Nhu
Đoàn Cảnh Nhu

Điện thoại riêng: 0938231040

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Điện thoại riêng: 0919197717