Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Văn Trỗi
Thứ tư, 12/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 1450

BAN GIÁM HIỆU

1/ Hiệu trưởng:               

Nguyễn Thị Ngọc Ánh       

Sinh ngày:                07/10/1971

Trình độ đào tạo:      Đại học

Email:                        nguyenthingocanh38@yahoo.com.vn                 

Điện thoại DĐ:         0919197717

2/ Phó Hiệu trưởng 1:       

Ngô Hoàng Thái                                  

Sinh ngày:                14/01/1975

Trình độ đào tạo:      Thạc sỹ

Email:                       thainvn@gmail.com                 

Điện thoại DĐ:        0962164732

3/ Phó Hiệu trưởng 2:       

Đoàn Cảnh Nhu                                  

Sinh ngày:                    24/10/1962

Trình độ đào tạo:        Đại học

Email:                          canhnhu1962@gmail.com                 

Điện thoại DĐ:           0938231040

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164