Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Văn Trỗi
Thứ tư, 12/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 639

CHI BỘ ĐẢNG


1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Bí thư chi bộ

2. Ngô Hoàng Thái
Phó Bí thư chi bộ

3. Phòng Quốc Tuấn
Chi ủy viên

4. Lê Thị Bích Thủy
Đảng viên

5. Trần Thị Thanh Vân
Đảng viên

6. Phạm Thị Thu Phương
Đảng viên

7. Lê Thị Thùy Trang
Đảng viên

8. Huỳnh Công Hòa
Đảng viên

9.Hoàng Thị Huyền
Đảng viên

10. Nguyễn Minh Ngọc
Đảng viên

11. Trần Thị Ngọc Tâm

Đảng viên

12. Nguyễn Thị Xuân

Đảng viên

13. Trần Kim Bắc

Đảng viên

14. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đảng viên

15. Tào Thị Lan Anh

Đảng viên

16. Đinh Thị Lan Anh

Đảng viên

17. Lê Thành Minh

Đảng viên

18.Nguyễn Thị Thuận An

Đảng viên

19. Trần Thị Thúy Hằng

Đảng viên

20. Trần Thị Hiệp

Đảng viên

21. Phạm Việt Thành

Đảng viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164